Гледай
на живо

11 % от гражданите на Европа са длъжници

Европейска директива дава втори шанс на физическите лица

Правната комисия на Европейския парламент разгледа своя проектодоклад относно новата директива за предоставяне на втори шанс на бизнеса в ЕС. По време на дебата българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев заяви: "Считам, че в максимална степен трябва да гарантираме справедливия баланс между интересите на длъжника и тези на неговите кредитори“.

Целта на предложението е да се намалят основните пречки пред свободното движение на капитали, произтичащи от различията в рамките за преструктуриране и несъстоятелност на държавите членки. Така ще се гарантира достъпът до ефективни правни инструменти за преструктуриране и ще се даде втори шанс на жизнеспособните предприятия и предприемачите във финансови затруднения.

Емил Радев подчерта, че даването на втори шанс на предприятията, а и на физическите лица, е важна стъпка към стимулиране на бизнеса, към премахване на страха от провал за младите предприемачи и към облекчаване на много физически лица, изпаднали в свръхзадлъжнялост.

Свръхзадлъжнялостта на физически лица представлява значим икономически и социален проблем. 11,4% от европейските граждани постоянно имат просрочени плащания, които често представляват битови сметки“, посочи българският евродепутат.

Съгласно показателите на Световната банка процентите на събиране на вземанията в ЕС варират между 30 % в Хърватия и Румъния и 90 % в Белгия и Финландия. В България степента на възстановяване за защитените кредитори в производствата по несъстоятелност е 35 %.