Гледай
на живо

2,9% икономически растеж за 2016 г. прогнозират от БАН

Актуализираните прогнози са заради очаквания туристически сезон

Икономически растеж от 2,9 на сто прогнозират икономистите от БАН в доклад за 2016 г. на института за икономически изследвания, предаде БТА.

Прогнозата за пролетта беше 1.9 на сто. Според икономистите причините за актуализираните прогнози са данни за евентуално добър туристически сезон и вероятните резултати от слескостопанската година.

Според учените основен принос за този очакван растеж от 2,9 на сто ще има частното потребление и износа. Частното потребление е в рамките на планираното, но публичното потребление и брутообразуването на основен капитал показват равнища, които са противоположни на очакванията на учените - второ тримесечие и двата показателя са с отрицателни стойности.

Друг извод от доклада е, че фискалният сектор допринася за финансовата стабилност чрез засилената фискална консолидация, докато по-слабото изпълнение на инвестиционната програма остава съществен проблем. Отрицателните стойности на инвестициите през второто тримесечие и по-слабото развитие на проектите по европейските програми засега са проблем пред по-високия растеж, коментира Белева.

Според икономистите на БАН развитието на банковия сектор е в рамките на очакваните параметри. Налице са признаци на стабилизация на банковите продукти и кредитирането на дребно, докато измененията в корпоративния сектор стават все по-неустойчиви.

При пазара на труда има се отчита нарастваща заетост и намаляваща безработица. Остават структурни дисбаланси. Постигнатият позитивен растеж към момента не формира достатъчно позитивни нагласи за инвестиционната активност.,Наблюдава се спад на заетостта в сектора на строителството и по-ниското публично потребление в страната.