Гледай
на живо

3,5 МЛРД. ЛЕВА ЩЕ УСВОИМ В НОВАТА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ ДО 2020 Г.

70% ОТ ПАРИТЕ СА ЗА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА

3,5 МЛРД. ЛЕВА ЩЕ УСВОИМ В НОВАТА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ ДО 2020 Г. България ще инвестира 3,5 млрд. Лева в екология и опазване на природата чрез ОП „Околна среда&... thumbnail text

България ще инвестира 3,5 млрд. Лева в екология и опазване на природата чрез ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. По-голяма част от парите са за ВиК инфраструктура.
Това стана ясно на третата дискусия от кампанията „Деветте пътя към еврофондовете“. Министрите Ивелина Василева и Лиляна Павлова представиха приоритетните оси на новата програма, която както подчерта министър Василева съдържа и нови елементи. Едната нова ос-4 е за управление и превенция на риска от свлачища и наводнения. Със средствата по нея в размер на 154 млн. лева ще се изградят 6 центъра за реакция при кризи и бедствия. Другата приоритетна ос-5 е за въздуха с бюджет 115 млн. лева. Близо 70% от финансовия ресурс на програмата е за ВиК инфраструктура. До 2020 г. по нея ще бъдат инвестирани 2,3 млрд. лева, като новото е в подхода - ще се финансира само в общини, в които има едно ВиК дружество, т.и. Общините няма да са бенефициент, а това ще бъдат ВиК операторите. Премиерът Борисов, който беше гост на представянето на програмата обобщи така приоритетите по тази ос.
Той подчерта огромните усилия, които е положил кабинетът Борисов-1 за опазването на околната среда, дори с цената на отлагане или финансови рискове при изграждането на големи инфраструктурни проекти.
Ивелина Василева обобщи, че основните поуки от старата програма са свързани с необходимостта от добро планиране и опростяване на процедурите.