Гледай
на живо

56 % от българите са доволни от ЕС

Най-много харесват възможността за работа

56% от българите смятат, че страната е спечелила от присъединяването си към ЕС, 22% са на обратното мнение. Това показва проучване на „Евробарометър“ по поръчка на Европейския парламент.

Най-голяма полза от членството в ЕС според българите е възможността за работа (52 %), следват подобряване на международните отношения и опазването на мира.

Като цяло 55 % от българските граждани одобряват ЕС, което е близко до средната подкрепа в общността – 55 на сто.

Малко изненадващо българите са сред гражданите на ЕС, които одобряват работата на Европейския парламент – 49 %, като този показател е по-висок само в Ирландия.

Основните приоритетни области, в които българите искат повече действия от страна на ЕС, отговарят на тези в съюза: борбата с тероризма (61%), бедността и социалното изключване (40%) и неконтролираната миграция (38%).

След тях идват проблемът с безработицата (33%), религиозният радикализъм (26%), организираната престъпност (24%), въоръжените конфликти (23%), социалният дъмпинг (21%).