Гледай
на живо

950 са младите фермери, преминали обучение по схемата за земеделски стопани

Общо заявилите участие са 4 098 земеделци

4 098 земеделски стопани са заявили участие в Схемата за млади земеделски стопани за Кампания 2016. Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд "Земеделие".

От тях близо 950 кандидати внесоха в областните дирекции на Фонда документи за преминато обучение по схемата. На 1 декември изтече срокът за представяне на удостоверения за придобити професионални умения и познания.

Съгласно изискванията на Наредба 3 младите стопани представят документи за завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или документи за икономическо образование със земеделска насоченост.

Придобити професионални умения и познания се доказват и с удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Документи за преминато обучение предоставят само кандидатите, които заявяват схемата за първи път през 2016 година или имат промяна в обстоятелствата спрямо предходната кампания.

Изтече и срокът, до който стопаните, кандидатствали по Схемата за специално плащане за памук, трябваше да представят в Държавен фонд „Земеделие“ сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от памук.

Участие в схемата заявиха общо 122 земеделски стопани. До 1 декември документи представиха 112 памукопроизводители, като декларираните от тях площи с памук са 5 114 хектара.