Гледай
на живо

Акушерките искат общ стандарт и повече пари

Това съобщиха на форума "Акушерката - подценената професия"

Акушерките искат общ стандарт и повече пари За  стартово възнаграждение в размер на най-малко три работни заплати и единен стандарт за упра... thumbnail text
За  стартово възнаграждение в размер на най-малко три работни заплати и единен стандарт за упражняване на професията им настояха акушерки по време на организирания форум "Акушерката - подценената професия".
„Предизвикателствата в професията са свързани с неравнопоставеност заради различния статут на собственост на лечебните заведения, в които работят, работа на повече от едно място, вменяване на несвойствени задължения, нарушен баланс на труд и почивка, емоционално изтощение, липса на кадрова политика, невъзможност за допълнително обучение за усъвършенстване, заради ангажираност, липса на законов регламент по професионалното направление, неуважение на професията и недостатъчна политическа ангажираност.“- каза Антоанета Димитрова, зам.-председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. 
Промяната на всички неблагоприятни условия на труд, според тях може да бъде постигната с изработването на такъв стандарт с точни и ясни права, задължения и компетенции на акушерките, въвеждане на законодателна възможност за самостоятелна акушерска практика в извънболничната помощ, гарантирано продължаващо обучение, както и достойно заплащане на труда им.