Гледай
на живо

БАБХ изтегли храни, съдържащи яйчен прах с фипронил

В мрежата е имало сладолед и майонеза с тази суровина

БАБХ изтегли храни, съдържащи яйчен прах с фипронил Българската агенция по безопасност на храните предприема превантивни мерки за недопускане на замърся... thumbnail text

Българската агенция по безопасност на храните предприема превантивни мерки за недопускане на замърсяване на птицефермите с фипронил. Ветеринарномедицински препарати, съдържащи веществото не са разрешени за употреба при продуктивни животни, в т.ч. и кокошки носачки.

Контролните органи, съгласувано с браншовите асоциации на птицевъдите, ще извършват проверки на всички птицеферми за кокошки носачки в страната за наличие и употреба на забраненото вещество. Ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи.

Мерките се предприемат превантивно и са с цел да се предотврати замърсяване на българските яйца с фипронил, за да бъдат защитени потребителите от евентуални здравни рискове, а самите производители – от евентуална криза на българския пазар.

Във връзка с получената в България пратка яйчен жълтък на прах, замърсен с фипронил яйца до момента е установено, че 500 кг от продукта са доставени в един търговски склад и са идентифицирани фирмите, до които е дистрибутиран. Пратката е доставена до две производствени предприятия у нас. Налични и възбранени са почти 64 кг яйчен жълтък на прах, който ще бъде насочен за унищожаване.

Продължава извършването на проверки и по отношение на използваното количество яйчен продукт и разпространението на храните, в които е вложен. До този момент е констатирано, че яйчния жълтък на прах е вложен в много минимални количества (от 0,9 до 2,9%) при производството на над 25 тона сладолед, сладоледени торти и около 9 тона майонеза.

На фирмите производители са връчени предписания за незабавно спиране на реализацията и изтеглянето от пазара на наличните партиди със суровината. В момента почти всички разпространени в търговската мрежа количества са изтеглени. Предстои извършването на лабораторен анализ на партидите и до излизането на резултатите всички възбранени храни ще са под официален контрол.