Гледай
на живо

БАН: Хомеопатията не трябва да се изучава в медицинските университети

Според академиците, тя дори е вредна за здравето

65 академици от БАН и член-кореспонденти изпратиха писмо до ректорите на четирите ВУЗ-а с искане да се забрани преподаването на хомеопатия в медицинските университети у нас. В писмото се посочва, че няма сериозни научни доказателства за здравния ефект от хомеопатията, а преподаването й под каквато и да е форма й придава авторитетност, което е недопустимо за медицината.

Един от авторите на писмото – академик д-р Богдан Петрунов  дори твърди, че хомеопатията може да доведе до тежки увреждания на здравето.

„Тя изцяло разчита на т.нар. плацебо ефект, т.е. ефектът, който чрез самовнушение всеки един би могъл да изпита, независимо от това какво лечение получава. Затова мисля, че е редно нашето общество и българските пациенти да бъдат наясно, защото не само че няма ефект от хомеопатията, но може и да доведе до тежки и трайни увреждания поради това, че хората не се лекуват, не се поставя диагноза съобразно съвременните знания в областта на медицината, лечението закъснява и може да се стигне до тежки и неприятни резултати“, посочи пред Дарик Петрунов.

По думите му фирмите, които се занимават с хомеопатия имат огромен финансов интерес.

Академиците от БАН искат хомеопатичните продукти  да бъдат поставени под същия контрол, както медицинските продукти - да преминават през сериозни проучвания и тогава да се пускат на пазара.