Гледай
на живо

Бизнесът е против промените в трудовите закони

Работодателите искат оттегляне на предложенията на омбудсмана Мая Манолова

Процедурата за обсъждане на предложения за промени в трудовите и свързаните с тях отношения е грубо нарушена от омбудсмана Мая Манолова и КНСБ. Това посочват в своя позиция работодателските организации КРИБ и АИКБ. На 20 април предложения за промени в трудовото законодателство внесоха в деловодството на Народното събрание Манолова и синдикатът. Законът изисква всички предложения за промени в трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в България, да бъдат предварително обсъждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество, напомня бизнесът. Именно тази процедура според работодателските организации е грубо нарушена от обществения защитник и профсъюза. Бизнесът отбелязва, че в България не съществува съществен проблем със забавянето на плащането на работни заплати, с изключение на изолирани случаи, против които работодателите категорично се обявяват. Те привеждат и цифри в подкрепа на твърденията си, като отбелязват, че при 30 милиарда лева изплатени работни заплати размерът на забавени плащания е едва 30 млн. лева, т.е. едно на хиляда. Според КРИБ и АИКБ предложенията за законодателни промени поражда сериозни притеснения и опасения за възможни злоупотреби и изнудвания. Сред тези предложения работодателите открояват възможността на работниците да започнат процедура по несъстоятелност срещу работодателя при две неплатени работни заплати. Те са против и идеята вземанията на работниците да са на първо място сред привилегированите кредитори. Бизнесът е и срещу предложението на омбудсмана да не се недопускат до участие в конкурси за обществени поръчки на фирми, които поради временни затруднения бавят изплащането на възнаграждения. Работодателите призовават институциите да спазват законите в страната и отправят апел към председателя на Народното събрание Димитър Главчев незабавно да откаже приемането на пакета предложения и да настоява за неговото оттегляне и евентуално внасяне по установения ред – след обсъждане в тристранката.