Гледай
на живо

БСП предлага увеличение на бюджета на Столична община с 38 млн. лева

Искат и 9 млн. лв. за ремонт на вътрешнокварталните улици

Общинските съветници от БСП предлагат промени в проекта за сборен бюджет на Столична община за 2017 година, които според тях ще увеличат приходите с допълнителни 38 милиона лева.

Допълнителните средства от 38 млн. лева, според социалистите в Столичен общински съвет, трябва да бъдат разпределени в разходната част на бюджета в секторите "Образование", "Здравеопазване", "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", "Жилищно строителство, “БКС и опазване на околната среда", "Почивно дело, култура и религиозни дейности", "Култура" и "Отбрана и сигурност", които са приоритетни за местните политики на БСП в София.

Съветниците от БСП предлагат да бъдат увеличени с 9 милиона лева средствата, предвидени за ремонт на вътрешнокварталната улична мрежа. Това е една от основните точки, която е залегнала във внесения от социалистите доклад до председателя на СОС.

Предлага се да бъдат увеличени средствата за поставяне на камери и изграждане на допълнително видеонаблюдение в размер на 3,5 милиона лева. Социалистите в СОС настояват други 2 милиона лева да бъдат отделени за проектиране и начало на изграждане на две нови спортни зали в районите "Люлин" и "Младост". Освен това да бъде увеличен и бюджетът за физкултура и спорт с 3 милиона лева, в които да бъде включено изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в районите

В доклада на съветниците от БСП са залегнали още и следните предложения:

5 млн. лв. за строителство на нови и ремонт на съществуващи детски градини, с приоритет увеличаване на местата за децата в яслена възраст.

Увеличаване на капиталовите разходи с 1 млн. лв. за основен ремонт и оборудване на физкултурните салони и площадки в общинските училища.

Планиране на 500 000 лева за ремонт и ограждане на дворовете на училищата в посока увеличаване сигурността на учащите се.

Повишаване стойността на порциона на децата в детската градини с 10% като за целта бъдат предвидени 1.5 млн. лева.

Планиране на 500 000 лв. за осигуряване на организиран детски и ученически отдих и туризъм за ученици с отличен успех от общинските училища, както и за такива от социално слаби семейства.

Увеличаване с 2,5 млн. лв. на предвидените средства за ремонти и за закупуване на необходима медицинска апаратура за общинските ДКЦ и МЦ.

Планиране на 300 000 лв. за общински фонд по „Програма за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от Столична община и осигуряване на финансова подкрепа за изследване и лечение на безплодието”.

Планиране на 700 000 лв. за разкриване и финансиране на лекарски кабинети в училищата за осигуряване на здравна профилактика на учащите се.

Увеличаване на предвидените разходи с 1.5 млн. Лева за програмата „Социален асистент за независим живот“, строителство на защитени домове за възрастни хора, подобряване условията в социалните домове и приюти за бездомни хора.

6 млн. лв. за стартиране на програма за проектиране и изграждане на общински жилища, предвид хилядите чакащи социално слаби и млади семейства за настаняване

Увеличаване на предвидените разходи с 1 млн. лв. за довършване на сградата на читалището в с. Казичене, район Панчарево, ремонт на читалищните сгради в кметствата в район „Кремиковци”, включително ремонт на културния дом в гр. Бухово.