Гледай
на живо

ЕК приветства новите инструменти за борба с ДДС измамите в ЕС

С тях се предотвратяват измами в размер на 50 млрд. евро за националните бюджети

Европейската комисия приветства приемането на нови инструменти за борба с ДДС измамите в ЕС. Комисията приветства постигнатото днес от държавите — членки на ЕС, политическо споразумение за нови инструменти за преодоляване на пропуските в системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС). Тези пропуски могат да доведат до мащабни измами с ДДС и до ежегодни загуби в размер на 50 милиарда евро за националните бюджети на държавите — членки на ЕС.  

С новите мерки, предложени от Комисията през ноември 2017 г., се цели да се изгради доверие между държавите членки, така че те да обменят повече информация, и да се насърчи сътрудничеството между националните данъчни и правоприлагащи органи. Това ще им позволи по-бързо и по-ефективно да преследват измамите в областта на ДДС, включително извършваните в електронното пространство. Ще се засили използването на информационните системи, които следва да заменят ръчното обработване на данни. От своя страна правоприлагащите органи на ЕС автоматично ще получават информация за ДДС и данни за организираните престъпни групи, участващи в тежки измами в областта на ДДС. Накрая, по-доброто координиране на разследванията между данъчните администрации и правоприлагащите органи на национално равнище и на равнище ЕС, ще осигури по-бързо и ефективно проследяване и противодействие на тази престъпна дейност.

След постигането на споразумението Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Новите правни норми, по които бе постигнато съгласие днес, потвърждават готовността на държавите членки да се справят заедно с измамите в областта на ДДС. ЕС осезаемо напредва с реформирането на ДДС за изграждането на система, която да е адекватна на заложените цели и да прегражда престъпните действия. Нормативният пакет на Комисията, състоящ се от предложенията относно ДДС, от които са част настоящите норми, ще има значителен ефект върху борбата с измамите в областта на ДДС и ще бъде от полза за публичните финанси и бюджетите на държавите — членки на ЕС.“