Гледай
на живо

Европа премахва географското блокиране при електронната търговия

Всички граждани на ЕС ще имат еднакви права в цифровия пазар

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия се споразумяха за премахването на неоправданото блокиране на географски принцип за потребителите в интернет, съобщиха от ЕК.

По този повод българският комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заяви, че това е огромна стъпка напред за потребителите и за изграждането на истински цифров единен пазар, работещ за всички.

„След премахването на таксите за роуминг и преносимостта на съдържанието, сега гражданите на ЕС ще могат да купуват онлайн новите си мебели, да резервират хотел или да използват кредитната си карта зад граница сякаш са у дома”, подчерта Габриел.

Сред първостепенните приоритети на комисията „Юнкер“ е именно цифровият единен пазар. Той би могъл да допринесе с 415 млрд. евро годишно към икономиката и да създаде стотици хиляди нови работни места.

Такова географско блокиране означава, че например клиентите, които наемат автомобил в определена държава членка, могат да заплатят повече за една и съща услуга по наемане на автомобил в една и съща дестинация.

Регламентът за премахването на неоправданото блокиране на географски принцип беше предложен през май 2016 г. и беше посочен като законодателен приоритет в съвместната декларация на трите европейски институции през тази година.

Новите правила трябва да бъдат одобрени от Съвета и Европейския парламент, като ще влязат в сила 9 месеца след обнародването им в Официалния вестник на ЕС, за да имат дребните търговци преходен период на адаптация.