Гледай
на живо

Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube в обща борба срещу тероризма

Четирите най-големи интернет компании - Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube – се обединяват в нова инициатива за борба с разпространението на "терористично съдържание" в мрежата.
В нашите потребителски услуги няма място за съдържание, което насърчава тероризма. При всеки сигнал за подобен опит, бързо ще предприемем действия в съответствие с политиката на всяка компания, ще се разменят уникални числови идентификатори на видеоклипове, които са свързани с терористични опити да се привлекат хора на страна на незаконните групировки.
Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube няма да споделя личните данни на клиентите.
Съвместната инициатива на четирите дружества може да бъде превантивна мярка в отговор на опитите да ги държат отговорни за разпространението на терористично съдържание. Конгресът на САЩ вече обмисля възможността за засилване на контрола върху съдържанието на социалните мрежи, за да се предотврати радикализирането на отделни лица и се опит да се привлекат терористи "новобранци" в Интернет.