Гледай
на живо

Глобиха мина Ораново с 50 000 лева

Наказанието е окончателно и не подлежи на обжалване

Глобиха мина Ораново с 50 000 лева Нова глоба в размер на 50 хил. лева ще трябва да плати ръководството на рудник "Ораново" край Симитл... thumbnail text

Нова глоба в размер на 50 хил. лева ще трябва да плати ръководството на рудник "Ораново" край Симитли. Актът е наложен от Министерството на енергетиката след проверка от 11 май 2016 година.

Тогава експерти от ведомството извършиха проверка в мината. Причината за нея бе поредният трудов инцидент с пострадал миньор. Проверката установила, че в рудника се извършват дейности, които не са предвидени в съгласувания с министерството Цялостен проект за разработване на находище "Ораново" и годишния работен проект за 2016 година.

Решението на министерството е обжалвано от ръководството, но и двете съдебни инстанции го потвърдиха и то вече е окончателно.

Съдиите са решили, че извършването на дейности по прокарване на подземни минни изработки и добив на въглища в подетажна галерия – североизток, без това да е предвидено в цялостния проект за работата в мината и годишния работен проект за миналата година, е нарушение на реда за усвояване на запасите на подземни богатства, пъpвичната им преработка, както и мерките за възстановяване на земните недра и околната среда.