Гледай
на живо

Голяма част от училищата в България нямат психолози

Агресията сред учениците е увеличена

Данни на Министерството на образованието показват, че в повече от половината училища у нас липсва психолог. Регистрираните случаи на агресия сред учениците е увеличена. Статистика показва, че само в 22% от училищата в страната има назначен психолог. В областите Ловеч, Силистра, Кюстендил и Видин отговарят между 5 и 7 специалисти. МОН ще предпиеме мярка срещу тормоза в училище. Те от 1 януари догодина да бъдат назначени близо 500 нови психолози. От Асоциация "Родители" смятат, че за да преборят агресията освен с учениците, училищните психолози трябва да работят и с учителите, и с родителите.

Това е изключително важно не само по отношение на проблема с насилието, но и поради факта, че качеството доброто взаимодействие между родители и ученици, между родители и учители и психолозите могат да изиграят много сериозна роля в подобряване на комуникациите.