Гледай
на живо

Инвестират 200 млн. лв. в бизнеса в селските райони

74 са общините с договорени споразумения

Европейски средства за над 200 млн. лева ще бъдат инвестирани в селските райони за подобряване на инфраструктура и конкурентоспособността на земеделския и неземеделския бизнес. Това обяви министърът на земеделието и храните в оставка Десислава Танева в Министерския съвет.

Министърът на земеделието посочи, че тези споразумения са финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с над 71 млн. лева, по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" - с малко над 21 млн лева, по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" - с малко над 29 млн. лева.

С това общите споразумения за тази година, които се договориха с 40 местни инициативни групи, включващи 74 общини, са общо за 205 млн. лева, които ще бъдат инвестирани с управлението от МИГ в селските райони за подобряване на инфраструктура и на конкурентоспособността на земеделския и неземеделския бизнес в тези райони, а населението, което ще бъде подкрепено по тези мерки, е над 1,5 млн., заяви министърът.

С това в частта, финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, програмата по този подход е договорена над 60 процента, допълни тя.

Деветнайсет нови споразумения на местните инициативни групи по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. бяха връчени от премиера в оставка Бойко Борисов на церемония в Министерски съвет.

Правете внимателно обществените поръчки, защото това са много пари, призова Борисов. Той отбеляза, че тези средства ще се усетят от хората.