Гледай
на живо

Кандидат-журналисти на устен изпит в Алма Матер

Допускат се всички с оценка не по-ниска оценка от 3.50 на писмения изпит

В Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се провежда устният изпит по Журналистика. Този изпит се провежда един път годишно в редовната кандидатстудентска изпитна сесия. Това съобщи пресцентърът на висшето учебно заведение.
Изпитът е под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. За обективност на оценките и за съпоставимост на знанията на кандидатите се задават на всички едни и същи въпроси, които се определят от изпитната комисия в деня на изпита. За оформяне на общото представяне на кандидат-студента е допустимо комисиите да задават допълнителни, изясняващи въпроси към основните теми. Комисиите оценяват общата култура на кандидатите и осведомеността им по актуални събития, комуникативните им умения и тяхната информираност и мотивация за журналистическата професия. Ако кандидат-студентът представи свои авторски материали, изпитващите могат да зададат въпроси, свързани с тях.
До устен изпит се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от добър 3,50. Тази година желаещите да учат журналистика са 431.
На 11 юни се състоя писменият изпит по журналистика в университета, на който кандидатите писаха по темата "Мечтата Европа".
Издържалите успешно устния и писмения изпит по журналистика могат да кандидатстват за специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.