Гледай
на живо

КЕВР обсъжда поскъпването на тока

Средното увеличение на цената е 1,38 %

КЕВР обсъжда поскъпването на тока Комисията по енергийно и водно регулиране провежда обществено обсъждане на новитге цени на тока, кои... thumbnail text

Комисията по енергийно и водно регулиране провежда обществено обсъждане на новитге цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Средното поскъпване е 1,38 %.

„ЧЕЗ Електро България“ АД иска увеличение с 1,99%,  „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - 1,50%, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - 0,22%.

Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цените през новия едногодишен регулаторен период ще бъде прието на закрито заседание на 30 юни 2017 г.