Гледай
на живо

Мая Манолова: Ако получите призовка по арбитражно дело, хвърлете я в кошчето

Парламентът прие промени в закона

Народното събрание прие промени на второ четене в Гражданския процесуален кодекс, с които се изключват потребителските спорове от обхвата на арбитража. Съгласно промените страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение или е спор, по който една от страните е потребител.

Освен това народните представители гласуваха да бъде създаден регистър към Министерството на правосъдието, в който ще се вписват всички арбитражни съдилища.

Според омбудсманката Мая Манолова законът е важна победа срещу монополите, колекторите и частните арбитражни съдилища.

„Текстовете, които бяха приети, повеляват по всички висящи производства да има незабавно прекратяване, тъй като тяхното разглеждане от частни арбитражни съдилища е недопустимо“, коментира Манолова.

Тя добави, че от следващите дни всички, които са получили призовки за арбитражни дела, спокойно могат да ги хвърлят в кошчето.