Гледай
на живо

Международна Конференция „НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“

40 участници от 10 държави дебатират по проблемите на неформалното образование

Международен Алианц за Развитие в съвместно сътрудничество с още 9 организации от Европа и Латинска Америка, организират международна конференция, свързана с правните възможности за валидиране на знания и умения, придобити чрез неформално образование и стандарти за качество. На срещата ще бъдат представени резултати от експериментални обучения за младежки обучители и лидери, проведени в периода януари – юни 2017 в България, Бразилия, Естония, Латвия, Турция, Румъния, Дания, Италия, Полша и Испания.

Целта на срещата е да се дебатира върху възможностите за законови промени , свързани с валидиране на знания и умения придобити чрез неформални обучения у дейности.

Срещата ще се проведе от 28.08 до 02.09.2017г. в гр. София, конферентна зала “Project Lab”, бул. Княгиня Мария Луиза 58, ет.3

Срещата се реализира по проект „CooperActive II” – 2015-3751, програма Erasmus+ на Европейската Комисия, Capacity Building in the Field of Youth.