Гледай
на живо

МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ЛИДЕРИ

Проблемите на младите хора с увреждания и достъпа до пазара на труда

Международен Алианц за Развитие реализира проект “I CAN DO IT”, свързан с подобряване на благосъстоянието и трудовата реализация на млади хора с увреждания. През февруари (11-18.02.2017г.) се проведе международно обучение на младежки работници, обучители и 30 представители на младежки организации от 7 организации (България, Италия, Испания, Латвия, Румъния, Бразилия и Япония). Бяха разисквани проблеми, свързани с достъпа на младите хора с увреждания до пазара на труда, тяхната професионална и личността ориентация. Младежките работници преминаха през специално обучение за работа с тази целева група.

Срещите се реализираха по проект „I CAN DO IT” – 2016-2263, програма Erasmus+ на Европейската Комисия, Capacity Building in the Field of Youth.