Гледай
на живо

Миграцията отново се засилва

170 000 са се добрали до Европа за миналата година

Миграцията отново се засилва Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Север... thumbnail text

Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Северна Африка, Близкия Изток и Азия през 2017 г., предадоха агенциите. Може да се очаква, че тя ще бъде един от доминиращите за България и ЕС проблеми и през следващата 2018 г. Това се посочва от Център за изследване на отбраната и сигурността. По данни на Международната организация по миграция, от 1 януари до 29 ноември 2017 г. само през Средиземно море в Европа са влезли 164 654 мигранти, около 28 000 от които - в Гърция и Кипър. Характерно е, че през тази година се активизира четвърти миграционен маршрут - т.нар. "Източен маршрут" / от Турция - Черно море или по суша през България - Румъния - Унгария - Словакия и Чехия /Полша - Германия/, по който от периода януари - юни в Румъния нелегално са влезли и са били заловени около 2 500 мигранти. В трафика на мигранти по този маршрут участват и български граждани. Продължи и релокацията на мигранти от Италия и Гърция в други страни от ЕС. До края на ноември по схемите са били преместени 32 281 човека /21 497 от Гърция и 10 784 - от Италия/. От тях в България са били преместени общо 60 човека. Очевидно квотната система е провалена. Ако квотното разпределение продължава да се прилага с подобни темпове, за да се презаселят предвидените количества хора ще са необходими много години. Налагането на задължителните квоти също не се очертава като решение на проблема - по голяма част от мигрантите се стремят да пристигнат в няколко страни от Европа - Германия, Дания, Швеция, Великобритания.