Гледай
на живо

Министърът на енергетиката ще упражнява правата върху „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис“

Промяната се налага предвид характера на дейността на дружеството

Министърът на енергетиката ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД – София, реши правителството.

Промяната се налага предвид характера на дейността на дружеството.
През 2013 г. Народното събрание прие Закон за денонсиране на Споразумението между правителствата на Руската федерация, правителството на България и на Гърция за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис, с който българската страна се оттегли от участието си в този проект.

Като акционер в „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“, Холандия, обаче „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД - София продължава да изпълнява своите задължения към международната проектна компания (до нейното ликвидиране или използването й за други проекти) в изпълнение на сключените акционерни споразумения.