Гледай
на живо

МОСВ: 74% от българите полагат грижи за по-чиста околна среда

Най-голям е делът на тези, които ходят пеш

МОСВ: 74% от българите полагат грижи за по-чиста околна среда 74% от българите полагат грижи за по-чиста околна среда. Това показва сравнение на данните от две из... thumbnail text

74% от българите полагат грижи за по-чиста околна среда. Това показва сравнение на данните от две изследвания на „Екзакта“, извършени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на Министерството на околната среда и водите.

Най-голям е делът на тези, които заявяват, че ходят пеш. През март техният процент е бил 58, 5 на сто, а в края на ноември се увеличава до 60, 3%. Това е една от посочените мерки за намаляване на замърсяването на въздуха.

Целенасочено градски транспорт вместо личния си автомобил през ноември използват 19, 5%, докато през март този дял е 17, 7 на сто. Замяната на личния автомобил с обществен транспорт се практикува най-вече от високообразованите и жителите на София, сочат данните от изследването.

Натовареният трафик в столицата, както и разширяването на линиите на метрото вероятно карат все повече хора да разчитат на този начин на придвижване.

13% от анкетираните ползват велосипед, за да намалят трафика и вредните газове в атмосферата. Делът на хората, които заменят автомобила си с колело е почти четири пъти по-висок сред мъжете, в сравнение с този при жените.

Все още е непопулярно използването на въглища с ниско съдържание на пепел и сяра. Този начин на опазване на околната среда практикуват едва 6 на сто от запитаните.