Гледай
на живо

МВФ повиши прогнозата за ръста на БВП в Източна Европа

За България се предвижда ръст от 2,3 % при средно за региона 3,5

Според прогнозите на МВФ страните от Източна Европа жънат икономически успехи благодарение на ниските цени на петрола на световните пазари и на възстановяването на Еврозоната, предаде AFP.

МВФ е преразгледал своите прогнози за 2016 г. и предвижда средният годишен икономически ръст в Източна Европа да бъде 3.5% , вместо 3.1%. „Активността в региона получава облаги от ниските цени на петрола и от възстановяването на Еврозоната“, пише в доклада на МВФ.

В източноевропейския регион влизат пет страни членки на ЕС – България, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния, както и Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна Гора и Сърбия, които не са страни членки на Съюза.

За България се предвижда икономическия ръст да бъде в размер от 2.3%. Най-голям ще е ръстът в Черна гора – 4.7% и най-нисък в Сърбия -1.8%.