Гледай
на живо

Няма опасност от радиация в България

Стойностите са ниски, увериха от Агенцията по околна среда

Няма опасност от радиация в България Няма опасност за здравето на гражданите, тъй като към момента няма данни за пренос на радионуклиди н... thumbnail text

Няма опасност за здравето на гражданите, тъй като към момента няма данни за пренос на радионуклиди на територията на България. За това информират от Националния център по радиобиология и радиационна защита, във връзка с появилата се в медиите информация, че радиоактивен облак с рутений-106 е преминал над България.

Експертите от центъра посочват, че стойностите, публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда не налагат предприемане на никакви радиационно-защитни мерки на територията на цялата държава.

Измерените от Агенцията стойности са ниски и нито една от тях не превишава нормативно установената граница на средногодишната обемна активност във въздуха.

Компетентните институции осъществяват необходимия контрол на въздуха и своевременно информират обществеността при наличие на рискови фактори, имащи отношение към здравето на населението.