Гледай
на живо

НС гласува допълнително материално стимулиране за магистратите

Депутатите приеха на първо четене Закона за съдебната власт

Депутатите  гласуваха на първо четене промени в Закона за съдебната власт. За промените гласуваха 110 депутати и 37 се въздържаха.  Допълнително материално стимулиране ще има за магистратите в специализираните прокуратури и съдилища, в следствения отдел на специализираната прокуратура, както и за служителите.

Предложените промени целят и отпадането на ограниченията за повторно командироване на магистрати с цел намаляване на натовареността и равномерно разпределение на работата в органите на съдебната власт.

Също така се предлагат промени, свързани с института по командироване на магистрати.  Разпределението на свободните щатни длъжности за първоначално назначаване в органите на съдебната власт да става по решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, е заложено в новия закон.