Гледай
на живо

НСИ отчете средна заплата от 1040 лева

Възнагражденията нараснали с 3,4 %

НСИ отчете средна заплата от 1040 лева Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май - 1 035 лв., и за юни -... thumbnail text

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май - 1 035 лв., и за юни - 1 027 лева, отчита Националният статистически институт.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности " - със 7.6%, и „Строителство" и „Добивна промишленост" - по 7.3%.

Най-високи са заплатите в дейностите - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 306 лева, „Финансови и застрахователни дейности" - 1 815 лева и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 769 лева.

Заплатите в хотелиерския бизнес са на дъното – средно 635 лева, следвани от заплатите в строителството – средно 796 лева.