Гледай
на живо

Общините предлагат промени в закона за язовирите

Общините в страната стопанисват около 4 500 язовира

Общините предлагат промени в закона за язовирите Общините ще предложат на централната власт създаването на работещ механизъм, който да обезпечи безоп... thumbnail text

Общините ще предложат на централната власт създаването на работещ механизъм, който да обезпечи безопасната експлоатация на язовирите, заяви изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева.

Статистика показва, че общините в страната са собственици на малко над 4 500 язовира, а над 2 000 от тях са малки водни обекти, които нямат капацитет на язовири, но се водят язовири и те носят за тях същата отговорност, каквато носит и за един много голям язовир.

„Защото има разлика дали язовирът е с размерите на една стая, или на едно населено място. Независимо от размерите, ние сме длъжни да му назначим оператор, да контролираме ежедневно състоянието на водната маса в него. И ако ние нямаме никаква потребност от този язовир, ние не можем да го изпразним и той да престане да съществува. Повечето от тези обекти са празни", коментира Георгиева.

Сдружението на общините са подготвили проект за изменение в Закона за водите, който прецизира класификацията на язовирите на големи и малки и на такива с различна степен на опасност. Предложенията регламентират и възможностите за извеждане от експлоатация на неизползваните водни обекти.