Гледай
на живо

ОБУЧЕНИЯ И НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ЗА МЛАДЕЖКИ ЛИДЕРИ И ОБУЧИТЕЛИ

Дискусия по въпроси за валидиране на знания и компетенции

Международен Алианц за Развитие реализира проект “CooperActive II”, свързан подобряване на възможностите за валидиране на знания и умения, придобити в неформална среда. Целта на проекта бе да се стартират публични дебати по проблемите на неформалното образование и да се инициират законодателни промени, свързани с валидирането на придобитите знания, умения и компетенции. В периода септември 2016 – април 2017г. бяха реализирани редица събития, част от които: обучения за младежки лидери - 12-14.09.2016г., 14-16.09.2016г., 13-15.12.2016г. и национална кръгла маса по проблемите на неформалното образование и повишаване капацитета на НПО - 26-28.04.2017г. В инициативите се включиха над 100 представители на НПО и граждански организации от цялата страна.

Срещите се реализираха по проект „CooperActive II” – 2015-3751, програма Erasmus+ на Европейската Комисия, Capacity Building in the Field of Youth.