Гледай
на живо

Оценяват 3-годишните с тест

Учителите ще пишат имейли на родителите

Специален тест за 3-годишните деца разработват от БАН. Предвижда се тестът да се въведе от следващата година. Той ще се прилага от учителите в детските заведения, оценявайки способностите на хлапетата. Освен това, на днешното заседание министрите ще гласуват и известяване по електронната поща за родителите на наказаните ученици.  Целта е по-добра комуникация между родителите и учителите, т.е. ако даден учител има проблем с ученика, може да извести родителя и по имейл, а не само по телефона. Такива са заложените промени в новата наредба за приобщаващо образование. Променят се и правилата за извиняване на отсъствия в училище.  Само с уведомление до класния ръководител децата ще могат да отсъстват до 3 дни по семейни причини, а до 7 дни - с уведомление до директора.