Гледай
на живо

Организации на хора с увреждания ще получат до 200 000 евро

Министерство на труда и социалната политика стартира схемата „Равни шансове“

Организации на хора с увреждания ще получат до 200 000 евро Стартира схемата„Равни шансове“, която е част от програмата „Развитие на човешките... thumbnail text
Стартира схемата„Равни шансове“, която е част от програмата „Развитие на човешките ресурси“. По нея за финансиране могат да кандидатстват национално представените организации на хората с увреждания. Крайният срок за подаване на документи по нея е 20 декември 2017-та година.
Организацията на Светослав планува да кандидатства по схемата, за да получи финансиране за създаването на Център за подкрепа на малките хора в България.
По тази програма Центъра за подкрепа на малките хора би могъл да получи от 100 000 лева до 200 000 евро. Тях те ще използват за справяне с част от най-наболелите проблеми на общността.
За схемата „Равни шансове“ Министерство на труда и социалната политика е заделило сумата от 8 000 000, а крайният срок за участие по нея е 20 декември 2017 г., като е предвидено тя да няма състезателен характер и по нея да бъдат одобрени всички кандидати, отговарящи по документи.