Гледай
на живо

От БАН прогнозират забавяне на икономическия растеж

Прогнозираният икономически е по-нисък с 1% в сравнение с 2015 г.

Забавяне на икономическия растеж за 2016 година прогнозираха учени от БАН. Прогнозираният ръст на икономиката е по-нисък с 1% в сравнение с предходната година заради приключването на предишния програмен период по оперативните програми и все още незадвижените проекти по новите програми, коментира директорът на Института за икономически изследвания на БАН професор Александър Тасев, съобщава БНР.

Тасев допълни, че ниските международни цени във вътрешното търсене и ниската кредитна активност оказват отрицателен натиск върху инфлацията.

Признаците на оживление в някои от важните търговски партньори се отразяват благоприятно върху външното търсене и обемите на износа, но несигурността като отличителна черта както за световната, така и за българската икономика задържа инвеститорите от инициирането на нови проекти в очакване на по-добри перспективи, добави още той.

Тенденциите в развитието на пазара на труда са положителни. За втора поредна година заетостта нараства, а безработицата спада с 2%.

Във всички икономически сектори без селското стопанство имаме увеличаване на броя на заетите. Доброто, високото образование е гаранция за заетост.

Расте производителността на труда и годишната заплата с диапазон между 6 и 9 %.

Като тревожно икономистите определят намаляването на броя на работната сила, което се дължи както на демографските процеси, така и на изтичането на работна сила от пазара на труда.
Нарастването на работната заплата отбелязва известно ускорение, като през 2012-2014 година ръстът е бил между 6 - 6,5%, а през 2015 година достига близо 9%. Същевременно нараства и производителността на труда с 2,6 на сто.

Анализът отчита и негативни тенденции в забавянето на растежа на брутния вътрешен продукт - от 3 - до 2%. Обяснението е че приключва предходния програмен период по оперативните програми на Европейския съюз и все още не са завишени проектите по новите програми.

Според икономистите на БАН кредитирането на предприятията е намаляло за една година с 2 на сто, а тази година се очаква нулев растеж.

Основен проблем остават високото ниво на лоши кредити и ниската рентабилност. Очаква се и консолидация на банковия сектор. В същото време, учените-икономисти прогнозират и увеличаване на лихвите от страна на Европейската централна банка.