Гледай
на живо

Отпуснати са 22,8 млн. лева за доизграждане на АМ „Хемус“

Трябва да се построят още 240 км

Завършването магистрала „Хемус“ е сред основните проекти в програмата на правителството. Автомагистралата трябва да свързва столицата с пристанище Варна, което е с определяща позиция в Черноморската икономическа зона. Предвижда се дължината на магистралата да е около 420 км, а все още неизградената част от нея е дълга 240 км.

Според Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в България 2016-2022 г. , доизграждането на АМ „Хемус“ ще е от изключително значение при изпълнението на Национална програма за развитие на България 2020. Освен това ще се развие и модернизира транспортната инфраструктура в страната.

Проектът играе определяща роля и за икономическото и социално развитие, защото по този начин се стимулира заетостта и се създава икономически растеж чрез ефективен достъп на територията на страната. Той ще осигури лесен и кратък маршрут на шофьорите, особено при трансгранични пътувания,както и се очаква да се повиши безопасното придвижване на участниците в движението, се казва в мотивите на кабинета.