Гледай
на живо

Пестим 400 евро на година от енергийно етикиране

Икономията идва от по-малкото потребление на домакинските уреди

Очаква се предприетите досега мерки от ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране да спестяват на крайните потребители на продукти общо 100 млрд. евро годишно до 2020 г. чрез по-ниски сметки за енергия. Усреднено това означава, че всяко европейско домакинство ще има годишни икономии от 400—500 евро. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на кръглата маса „Подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и енергийна ефективност на електродомакинските уреди“, организирано от Асоциацията на производителите на електроуреди в България.

Намаляването на потреблението на електрическа енергия е един от основните приоритети на ЕС“, подчерта Александър Манолев. Той акцентира, че намаляването на потреблението на електрическа енергия само с 1 мегаватчас годишно намалява емисиите на въглероден диоксид с 1 тон. „Съгласно оценките, прилагането на директивите за енергийно етикетиране и за екодизайн, спестява по 175 милиона тона нефтен еквивалент първична енергия годишно“, допълни заместник-министърът. Тези политики ще осигурят постигането на почти половината от целта на ЕС за повишаване на енергийната ефективност с 20 % до 2020 г., стана ясно по време на събитието.

Тези мерки ще имат много важен ефект върху икономиката на ЕС и за намаляване на зависимостта от вноса на енергия“, каза Александър Манолев. По думите му е много важно да се постави фокус върху домакинските електроуреди, защото по данни на Евростат, потреблението на електрическа енергия в бита възлиза на над 25% от общата консумация на енергия в ЕС. Делът на домакинските уреди, включително за готвене и топла вода, е приблизително 75%, според цитираната статистика.