Гледай
на живо

Празнуваме Европейския ден на езиците

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа

Празнуваме Европейския ден на езиците Европейският ден на езиците бе обявен за първи път през 2001 г. по време на Европейската година на е... thumbnail text

Европейският ден на езиците бе обявен за първи път през 2001 г. по време на Европейската година на езиците. В края на тази кампания Комитетът на министрите на Съвета на Европа реши да превърне Европейския ден на езиците в ежегодно събитие, което да се празнува на 26 септември. Всяка година милиони хора в държавите-членки на Съвет, а и на други места, организират или участват в дейности, свързани с изучаването на чужди езици

Общата цел е да се привлече вниманието към богатото езиково и културно разнообразие на Европа, което трябва да бъде насърчавано и поддържано, но също и да се разшири обхватът на езиците, които хората изучават, за да развият многоезичните си умения и да засилят междукултурното разбирателство. Европейският ден на езиците е възможност да се празнуват всички европейски езици, включително тези, които са по-малко разпространени, и езиците на мигрантите.

В Европа съществуват около 225 местни езика. Според проучване на Европейския съюз 56% от гражданите на ЕС говорят език, различен от майчиния. В България 74% от учениците изучават по два или повече чужди езика, което ни поставя на челни позиции в Европейския съюз по този показател, където средното ниво е 50.6%. 

 В Европейския ден на езиците ще се срещнем с едно интересно международно семейство, в което свободно се говорят 3 езика: български, датски и английски. Запознайте се с Антоанета, Филип и София-Малю Йепсон, които от скоро се преместиха да живеят в България, и ще ни разкажат за тяхното многоезично ежедневие.