Гледай
на живо

През 2017 държавният дълг ще намалее с близо 1,9 млрд. лева

За първи път от 2008 бюджетът ще завърши с излишък

Министерството на финансите прогнозира, че през 2017 година държавният дълг ще намалее с близо 1,9 млрд. лева. Очаква се в края на 2016 г. размерът на дълга да бъде 25,8 млрд. лв. или значително под предвиденото в Закона за бюджета ограничение от 26,6 млрд. лв.

Това е записано в Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г.

В края на 2017 г. държавният дълг ще падне до 23,9 млрд. лв., сочи прогнозата на МФ. Като дял от БВП дългът се очаква да падне от 29% сега до 25,87% в края на 2017 г.

Аргументите на финансовото министерство са, че фискалният резерв е нараснал до 14,283 млрд. лв.  и затова няма да е необходимо да се теглят нови заеми.

През юли 2017 г. на България предстои да изплати на падежа ѝ емисия еврооблигации в размер на 950 млн. евро. За това ще се използват пари от фискалния резерв.

Резервът нараства, тъй като при стрес тестовете на банките стана ясно, че те няма да имат нужда от държавна подкрепа, което освобождава допълнителен финансов ресурс.  

Бюджетът за 2016 г. ще завърши с излишък за първи път от 2008 г., който също отива във фискалния резерв, се казва още в анализа на финансовото министерство.