Гледай
на живо

Прокуратурата влиза в Община Благоевград

Обществената поръчка ще бъде проверявана за законосъобразност и като част от утвърден годишен план на АДФИ

Днес Антикорупционният фонд сезира прокуратурата и АДФИ относно обосновано предположение за фалшифициране на данни в документацията на победителя от обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ-ри етап“. Поръчката е за санирането на “Многофамилна жилищна сграда – блок №38” с адрес ж. к. „Ален мак“.

В своевременен срок АДФИ е разгледала на постоянна комисия сигнала и след извършена преценка за съответствие с изискванията на ППЗДФИ е взела решение за възлагане на финансова инспекция в община Благоевград със задача преверка на горепосочената поръчка, открита с решение РП – 36/30.12.2015 с номер в РОП на АОП 00109-2015-0036.

„Антикорупционен фонд“ работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната. Нашите експерти са готови да отговорят на всеки Ваш достоверен сигнал за корупция и злоупотреба и да Ви държат в течение какви действия са предприети и какви резултати са постигнати.