Гледай
на живо

Първа проверка на плажовете по морето

Инспектира се ивицата, отдадена под наем и концесия

Министерството на туризма стартира проверки по морските плажове, отдадени под наем и на концесия. Екипите на ведомството са по цялото Черноморие.

Проверка в к.к. Слънчев бряг извърши министърът на туризма Николина Ангелкова. Инспекцията беше съвместна между министерството на туризма, МВР, ГД „Пожарна безопасност“ и РИОСВ.

На морски плаж „Слънчев бряг-юг“, отдаден на концесия, експертите извършиха геодезическо заснемане на всички преместваеми обекти. Проверката установи, че квадратурата им отговоря до милиметър и съответно заемат 2% обща търговска площ и 2% допълнителна търговска площ.

В рамките на комплексната проверка, РИОСВ инспектира дали всички преместваеми обекти и най-вече заведенията за хранене са свързани с канализационната мрежа. РЗИ са проверили оборудването на медицинските пунктове и са извършили замервания за шум. Заключението на контролния орган по отношение нивата на шум е, че са спазени изискванията на Наредба № 6 и контролираните параметри за вечер и нощ са в граничните стойности. Министър Ангелкова обаче предупреди, че непрекъснато ще се правят проверки при подадени сигнали.

До този момент не са установени неизпълнения по договорите за концесия и наем на морски плажове, свързани с надвишаване на квадратурата на преместваемите обекти. Освен това, броят на спасителите надвишава изискванията, т.е. има повече спасители, съгласно вече одобрената схема.

По отношение на преместваемите министърът информира, че има издадено разрешение за поставянето им от главния архитект на Община Несебър, като направи уточнението, че Наредба № 10 на Общината не важи за територията на морския плаж, който е изключително държавна собственост и се прилагат разпоредбите на Закона за устройството на територията.