Гледай
на живо

Спираш детето от училище – 500 лв. глоба

Над 206 000 са отпадналите от образователната система

Спираш детето от училище – 500 лв. глоба Глоба до 500 лв. ще плащат родителите, които не пускат децата си на училище. Тази санкция ще се нала... thumbnail text

Глоба до 500 лв. ще плащат родителите, които не пускат децата си на училище. Тази санкция ще се налага при второ нарушение, а при първо е между 50 и 100 лв. При надвишен брой неизвинени отсъствия ще се спират социални помощи.

Мерките са част от новата стратегия на образователното министерство, с която се цели връщането на деца и ученици между 5 и 18-годишна възраст обратно в клас. От днес 1 103 екипа от учители, полиция, социални работници, а където е необходимо и психолози, обикалят от адрес на адрес, за да убеждават семействата.

За случаите с формално записани ученици ще има наказания, тъй като това се счита за престъпление срещу държавата.

Там където учениците са повече от наличните места, ще се осигури транспортиране до съседно или най-близо в района учебно заведение.

Предвижда се промяна в делегираните бюджети. Разпределителният механизъм няма да зависи само от броя на децата и учениците.

Информацията за работата с децата и учениците ще се управлява с информационна система.

Сигнали за нарушения ще се приемат на сайта на МОН и на национален телефон 0800 10 112.