Гледай
на живо

Спряха от продажба 97 вида спинери

Съдържат малки частици, опасни за деца

97 вида спинери са спрени от продажба на нашия пазар, след направена проверка от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Проверените от агенцията продукти са 219. От тях 60% не отговарят на изискванията за безопасност, част от изследванията са направени в лаборатория.

Съставени са 66 акта на стойност 50 хиляди лева. Инспекцията започна в края на юни. Проверени са над 150 търговски обекта.

В нито един от продуктите обаче, не е установено наличието на олово и живак над допустимите граници.

Проверки са правени и в други страни, заради факта че спинерите са популярни сред децата. При 161 от проверените артикула са установени други несъответствия, като липса на маркировка за съответствие, непосочване на наименованието и адреса на фирмата, която ги е пуснала на пазара. Другият пропуск е липсата на посочени модел, марка, номер на продукта и на партидата.

При лабораторното изследване на спинери от метал и твърд полимер е установено, че тези от твърд полимер отделят малки частици при падане, което създава опасност от поглъщане от малки деца.

97-те вида, спрени от продажба носят риск при употреба и ще бъдат обявени в Европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти – RAPEX.