Гледай
на живо

Столична община с програма за подобряване на въздуха

В Пловдив също е засечено замърсяване

Днес Столичната община ще представи програма за подобряването на качеството на въздуха.

Не веднъж в някои райони на София са отчетени стойности на фините прахови частици, които са пет пъти над нормата.

Главните причини за замърсяването са автомобилният транспорт, отоплението с твърди и течни горива, замърсените пътни настилки и някои топлоелектрически централи

Засечено е замърсяване на въздуха и в Пловдив.