Гледай
на живо

Съдиите избират членове на ВСС

Кандидатите в изборната процедура са 27

Днес съдиите избират свои представители за членове на Висшия съдебен съвет. Мандатът на действащия в момента съвет изтича в началото на октомври. Право на участие в избора имат всички над 2000 съдии от страната. В съвета има и парламентарна квота. Народното събрание ще трябва да излъчи 11 души в бъдещия Висш съдебен съвет. Кандидатите в изборната процедура са 27. Според Закона за съдебната власт изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината, включени в списъка на действащите съдии. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33% от имащите право на глас.