Гледай
на живо

Съдиите избраха членове на ВСС

На втори тур никой от кандидатите не получи абсолютно мнозинство

Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров са новите членове на Висшия съдебен съвет, избрани от съдийската колегия. Гласували са 1922 от имащите право на глас 2238 магистрати.

Никой от кандидатите не е събрал повече от половината гласове и при това положение първите петима, събрали най-много гласове, се считат за избрани.

На първи тур за член на ВСС беше избрана съдията във Върховния съд Цветинка Пашкунова.