Гледай
на живо

Тригодишните деца на тест за определяне на бъдещи проблеми в училище

Мярката ще влезе най-рано от следващата учебна година

Тригодишните деца на тест за определяне на бъдещи проблеми в училище Скрининг тест на децата на възраст между 3 и 3,6 години ще определя риска от възникване на обучителн... thumbnail text

Скрининг тест на децата на възраст между 3 и 3,6 години ще определя риска от възникване на обучителни затруднения. Това предвижда представеният за обсъждане Проект на наредба за приобщаващо образование, публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката. Предполага се, че на тази възраст могат да се установят дефицити. Наредба предвижда намаляване на административната тежест и задължения на учителите, дава се по-голяма автономия на детските градини и училищата да организират дейностите си по приобщаващо образование. Мярката ще влезе най-рано от следващата учебна година. В момента се провежда обучение на всички 1500 специалисти в детските градини, които ще трябва да провеждат скрининга при децата.

Освен това се предвижда и подкрепа за децата с изявени дарби и таланти, а МОН се ангажира с осигуряването на финанси за участието на талантливите деца в олимпиади.

Освен това се предвижда изграждането на кариерен център в училищата във всяка област.