Гледай
на живо

Ветото на президента върху антикорупционния закон падна

Депутатите приеха закона със 146 гласа „за“

Ветото на президента върху Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество падна в парламента. Депутатите отхвърлиха и това президентско вето  с 222 гласа. Антикорупционният закон бе приет отново със 146 гласа „за“ и 76 „против“.

Припомняме, че президентът Румен Радев оспори закона в неговата цялост. В мотивите си посочваше, че антикорупционния закон не съответства с поставената му цел, както и че има съществени отклонения от  основните начала на Конституцията на Република България.