Гледай
на живо

Върховният административен съд отхвърли жалбата на Слави Трифонов за референдума

Според съдиите тя е недопустима

С определение от 23 ноември тричленен състав Върховният административен съд с председател Диана Гърбатова и членове Марио Димитров и Добринка Андреева е оставил без разглеждане жалбата на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания с позиции ,ДА" в подкрепа на всички въпроси на националния референдум на 6 ноември 2016 г., подадена чрез Станислав Тодоров Трифонов.

Мотивите са решението на върховните съдии са два.

Първият е, че конкретните решения на ЦИК, които от „Шоуто на Слави" са атакували, нямат самостоятелен характер, поради което не подлежат на самостоятелно обжалване.

Вторият мотив на магистратите е липса на правен интерес за отмяна на атакуваните от тях решения на ЦИК.

Още с първото си определение по делото - от 16 ноември, ВАС е поискал от комитета на Слави в тридневен срок „да обоснове пряк и непосредствен правен интерес от оспорването и с какво се засягат или нарушават права, свободи или законни интереси от него или какви задължения поражда за него". От шоуто са отговорили, че оспорват като комитет в подкрепа на отговори „да", а не като комитета, събрал подписката за референдума, защото се борят за задължителност на решенията от допитването (за което не стигнаха 12 хил. гласа). Магистратите обаче определят жалбата като недопустима.

Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок.