Гледай
на живо

Започна повторното гласуване за избор на членове на ВСС

Изборният ден ще продължи до 18 часа

 

Председателят на Общото събрание на съдиите в 8.00 ч. обяви началото на изборния ден, в който ще се проведе повторното гласуване за избор на членове на ВСС от състава на Съдийската колегия. Гласуването ще продължи до 18.00 часа, като съдиите заявили желание да упражнят правото си на глас чрез системата за електронно дистанционно гласуване ще използват същите талони, които са използвали при първото гласуване вчера.
Гласуването с хартиени бюлетини ще се извършва в централното фоайе на Съдебната палата на бул. „Витоша“ №2.
В проведения първи тур гласуваха 1952  от имащите право на глас 2238 души  включени в списъка на действащите съдии по реда на чл. 29д от ЗСВ.
Съгласно чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, ако при повторното гласуване не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани се смятат онези от тях, които са получили най-много гласове.