Гледай
на живо

Контакти

Адрес:

София  1113
ул. Незабравка №25,
Парк Хотел Москва, Мецанин

ЕИК: 121761999

Фирма:  ЕВРОКОМ - НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯТелефон:

Централа:     02/91 444 30
Факс:     02/91 444 45

Реклама:

тел/факс:     02/91 444 31, 02/ 91 444 44

e-mail:     reklama@eurocom.bg

Програма:

Тел:     02/91 444 47
e-mail:     programa@eurocom.bg
    

Редакция новини:

Тел:     02/91 444 53
Факс:     02/91 444 45
e-mail:     novini@eurocom.bg
    

Търговски oтдел:

Тел:     02/91 444 56
Факс:     02/91 444 45
e-mail:   francheska@eurocom.bg

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София,
бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg