София 24 °C София 24°C - ясно небе Велико Търново 23 °C Велико Търново 23°C - ясно небе Пловдив 24 °C Пловдив 24°C - ясно небе Варна 22 °C Варна 22°C - предимно ясно Бургас 21 °C Бургас 21°C - предимно ясно

„Български спортен тотализатор“ бележи растеж

Добро развитие на Държавно предприятие съобщиха от ръководството

1 годинаБизнес 5

Във връзка с постъпили въпроси от медии как се развива Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, пресцентърът на Министерство на младежта и спорта предоставя следната информация:

Приходите в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ бележат солиден ръст за периода септември 2022 г.– март 2023 г. спрямо септември 2021 г. – март 2022 г. - с 13.2% процента повече, което е 23,6 млн. лв. повече приходи в абсолютна стойност.

Ръстът в постъпленията само за периода септември 2022 г. – декември 2022 г. спрямо същите месеци на 2021 г. е дори по-значителен – 18.0%. Въпреки силните първи месеци на 2022 г. (вследствие основно на рекордния джакпот в началото на 2022 г., достигащ 11.72 млн.. лв. през април 2022 г.), ДП БСТ бележи ръст на приходите от 7% и през първите три месеца на 2023 г. (01.01.2023-22.03.2023 г.) спрямо същия период на 2022 г., който идва като следствие на подобрената организация на дейността и по-сериозната активност и мобилизация на служителите и ресурсите на предприятието.

Следва да се отбележи тенденцията на устойчив ръст на приходите от моментни лотарийни игри - 18,3%, където влиянието на случайни събития (размер на джакпота) не оказва влияние.

Общите приходи от хазартна дейност на ДП БСТ в периода септември 2022 г. – март 2023 г. са в размер на 202,8 млн. лева, спрямо 179,2 млн. лева за периода септември 2021 г. – март 2022 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ е амбицирано да постигне още по-високи резултати, за да може да изпълнява своята обществена мисия на важен партньор на българския спорт и култура.